Dokumenti

Šajā sadaļā publicēti noderīgi dokumenti lejuplādēšanai

Aptauja par veselības stāvokli 2013.gadā
Lejuplādēt
MK noteikumi Nr.219 Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude 2013
Lejuplādēt
Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai pēc MK not. Nr.494 (sanitārās grāmatiņas noformēšana)
Lejuplādēt
Obligātas veselibas pārbaudes karte
Lejuplādēt
3.pielikums MK 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.219. Obligātās veselības pārbaudes karte
Lejuplādēt
Privātuma politika
Lejuplādēt